Categorieën
Nuuts

Prins Mitch I & Prinses Rikkie

Het eine whaogtepunt is nog mer sjus veurbiej en het nuuje kint alweer beginne. Nondepie wat zeen ver bliej. Die zeen weer van ös.
Proficiat Mitch en Rikkie!
Het kloppend hart van özze club same mit zien meadje goan veurop dit joar.
Veer hoale de redbulls en de buuskes oscillococcinum oet kas want veer goan gaas geave en weer vöal sjwan momente beleave.
GroepOetMeas CV de koeleköp.
Meas make ver same.
Alaaf prins Mitch en prinses Rikkie.
P.s. loate ver de adjudante Neal en Wesley neet vergeate. Diej goan de consumptiebonnen same mit GOM jhealemoal opvreate.
Proost alaaf meas.
Categorieën
Nuuts

Gom sleugt op de trom

Höb ver der allemaol ein bitje zin in? Nondejuu het geit der noe sjnel op aan!

Veer goan erteagenaan!!!

Categorieën
Nuuts

Prins Roy I & Prinses Beau

Hatseflats. Veer höbbe der weer! En wat veur ein….nondejuu toppers geer höbt ös verras!!!! Dat weurt eine daverende vastelaovend. Meas hauwt ug vas. Dit zeen Prins Roy 1 en prinses Beau van cv de koeleköp mer zeker aug van GroepOetMeas!!!